Initiatiefase

Graag zitten we in deze fase al bij u aan tafel. Eisen en wensen welke in uw project moeten worden ingevuld kunnen we dan zo goed mogelijk in kaart brengen om in de definitiefase mee te kunnen verwezenlijken. Ook kunnen we in deze fase onderzoeken welke subsidie- en financieringsmogelijkheden er eventueel beschikbaar zijn. Door in een vroeg stadium betrokken te zijn kunnen we een gedetailleerde PVE opstellen om zodoende in de latere fases onduidelijkheden te voorkomen.

Initiatiefase

Graag zitten we in deze fase al bij u aan tafel. Eisen en wensen welke in uw project moeten worden ingevuld kunnen we dan zo goed mogelijk in kaart brengen om in de definitiefase mee te kunnen verwezenlijken. Ook kunnen we in deze fase onderzoeken welke subsidie- en financieringsmogelijkheden er eventueel beschikbaar zijn. Door in een vroeg stadium betrokken te zijn kunnen we een gedetailleerde PVE opstellen om zodoende in de latere fases onduidelijkheden te voorkomen.

Tijdens deze fase worden alle punten en producten uit het PVE verder gedetailleerd. In deze fase is het essentieel dat het projectresultaat wordt geborgd. De eindgebruiker zal vaak niet de opdrachtgever zijn, maar wel de gebruiker van de installatie. Door de verwachtingen duidelijk te definiëren zal iedere partij binnen het project inzichtelijk krijgen wat de verwachtingen en verplichtingen zijn. Tijdig informeren zal er voor zorg dragen dat het project binnen de gestelde tijd en mogelijkheden wordt gerealiseerd. Dit met zo weinig mogelijk verstoringen voor de eindgebruiker. Wij denken ook in deze fase actief met u mee.

Definitiefase

Definitiefase

Tijdens deze fase worden alle punten en producten uit het PVE verder gedetailleerd. In deze fase is het essentieel dat het projectresultaat wordt geborgd. De eindgebruiker zal vaak niet de opdrachtgever zijn, maar wel de gebruiker van de installatie. Door de verwachtingen duidelijk te definiëren zal iedere partij binnen het project inzichtelijk krijgen wat de verwachtingen en verplichtingen zijn. Tijdig informeren zal er voor zorg dragen dat het project binnen de gestelde tijd en mogelijkheden wordt gerealiseerd. Dit met zo weinig mogelijk verstoringen voor de eindgebruiker. Wij denken ook in deze fase actief met u mee.

Ontwerpfase

Binnen de ontwerpfase worden de installaties ingetekend en uitgerekend. Alle componenten uit de initiatiefase en definitiefase komen hier bij elkaar. Na controle van alle tekeningen en documenten kunnen de definitieve investeringen worden vastgesteld en geborgd. Door in deze fase alle partijen binnen het project goed te informeren kan er in de voorbereidingsfase een duidelijk plan van aanpak worden geschreven wat er voor zal zorgdragen dat projectplanning en budget niet wordt overschreden. Wij laten de ontwerpen op meerdere manieren toetsen om zodoende de risico’s tot een minimum te beperken.

Ontwerpfase

Binnen de ontwerpfase worden de installaties ingetekend en uitgerekend. Alle componenten uit de initiatiefase en definitiefase komen hier bij elkaar. Na controle van alle tekeningen en documenten kunnen de definitieve investeringen worden vastgesteld en geborgd. Door in deze fase alle partijen binnen het project goed te informeren kan er in de voorbereidingsfase een duidelijk plan van aanpak worden geschreven wat er voor zal zorgdragen dat projectplanning en budget niet wordt overschreden. Wij laten de ontwerpen op meerdere manieren toetsen om zodoende de risico’s tot een minimum te beperken.

Deze fase is cruciaal om uw project zonder problemen te laten verlopen. Leveranciers en eventuele (onder)aannemers zullen duidelijk moeten worden geïnstrueerd om er voor te zorgen dat materialen, mensen en bijvoorbeeld transportmiddelen als een hijskraan op de afgesproken tijd aanwezig zijn. Door een uitgekiend netwerk van transporteurs en business partners kunnen wij desgewenst ook in deze fase veel voor u betekenen.

Voorbereidingsfase

Voorbereidingsfase

Deze fase is cruciaal om uw project zonder problemen te laten verlopen. Leveranciers en eventuele (onder)aannemers zullen duidelijk moeten worden geïnstrueerd om er voor te zorgen dat materialen, mensen en bijvoorbeeld transportmiddelen als een hijskraan op de afgesproken tijd aanwezig zijn. Door een uitgekiend netwerk van transporteurs en business partners kunnen wij desgewenst ook in deze fase veel voor u betekenen.

Realisatiefase

De fase waarin het project daadwerkelijk zal worden gerealiseerd. Wanneer alle voorgaande fases goed zijn doorlopen zal er geen wijziging meer plaatsvinden in het ontwerp en planning. Budget en het resultaat zijn immers vastgesteld. Toch kunnen er altijd onverwachte dingen gebeuren waardoor het resultaat of planning in gevaar komen. Door actief de installatie te begeleiden kunnen wij ook tijdens deze fase het proces bewaken. Mochten er onverhoopt toch wijzigingen moeten plaatsvinden dan zal dit duidelijk moeten worden gecommuniceerd naar alle betrokkenen. Ons professionele team zal hierin actief de betrokkenen informeren.

Realisatiefase

De fase waarin het project daadwerkelijk zal worden gerealiseerd. Wanneer alle voorgaande fases goed zijn doorlopen zal er geen wijziging meer plaatsvinden in het ontwerp en planning. Budget en het resultaat zijn immers vastgesteld. Toch kunnen er altijd onverwachte dingen gebeuren waardoor het resultaat of planning in gevaar komen. Door actief de installatie te begeleiden kunnen wij ook tijdens deze fase het proces bewaken. Mochten er onverhoopt toch wijzigingen moeten plaatsvinden dan zal dit duidelijk moeten worden gecommuniceerd naar alle betrokkenen. Ons professionele team zal hierin actief de betrokkenen informeren.

Tijdens oplevering moeten de punten uit het PVE worden gecontroleerd. Eventueel zal de installatie moeten worden gemonitord om bijvoorbeeld geschat verbruik  te kunnen controleren. Ook zal er bij eventuele storingen of problemen op korte termijn  een oplossing moeten worden geboden. Onderhoud en service kunnen er aan bijdragen om de TCO zo laag mogelijk te houden. Inventum Renewable Projects kan hierin van grote betekenis zijn. Wanneer er in het project gebruik is gemaakt van een (meerjarige) financiering wordt op deze manier ook bijgedragen aan een zo laag mogelijk risico. De eindgebruiker zal tevreden zijn en de installatie zal jarenlang probleemloos functioneren : Kortom, wij besparen ù de energie!

Nazorgfase

Nazorgfase

Tijdens oplevering moeten de punten uit het PVE worden gecontroleerd. Eventueel zal de installatie moeten worden gemonitord om bijvoorbeeld geschat verbruik  te kunnen controleren. Ook zal er bij eventuele storingen of problemen op korte termijn  een oplossing moeten worden geboden. Onderhoud en service kunnen er aan bijdragen om de TCO zo laag mogelijk te houden. Inventum Renewable Projects kan hierin van grote betekenis zijn. Wanneer er in het project gebruik is gemaakt van een (meerjarige) financiering wordt op deze manier ook bijgedragen aan een zo laag mogelijk risico. De eindgebruiker zal tevreden zijn en de installatie zal jarenlang probleemloos functioneren : Kortom, wij besparen ù de energie!

2018© Copyright - Inventum Renewable Products